İHTİDA MERASİMİ:

           

 

            İhtida merasimi yapılacak oda düzenlenir. İhtida edecek şahıs ve misafirler yerlerini alırlar. Ne şekilde oturacakları gösterilir. Bütün bu işler bittikten sonra Din Gçrevlisi dini kisvesini giymiş olduğu halde odaya girer. Daha önce hazırlanan ihtida defteri ve belgeleri getirilir. Bu defter çok itinalı olarak hazırlanmalıdır.

            Din Görevlisi yerine oturduktan sonra merasim başlamıştır. Dışardan kimse odaya girememeli, içerden de kimse dışarıya çıkılmamalıdır.

            Merasim Kur’an-ı Kerim’den “آمَنَ الرَّسُولُ “ Ayetinin okunuşu ile başlar (Tercümesi yapılır) sonra müftü أَنْ هَدَانَا اللَّهُ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاَ Ayetiyle başlar ve: Okunan Allah’ın Kelamı Kur’an-ı Kerim’dir. Elhamdülillah bu saatte Allah’ın doğru yolu olan İslâma girecek bir zatın ikrarına şahit olmak üzere toplandık.

            Muhterem bay (bayan) İslâm’da Allah her manasıyla birdir. Zatında ve sıfatında birdir. Doğmamıştır ve doğrulmamıştır, oğlu, kızı yoktur. Hiçbir şekilde benzeri ve dengi yoktur. Her şey Ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Mekanla, zamanla sınırlı değildir. O kullarına çok yakındır. Vasıtasız, aletsiz olarak bilir, görür. Gücü her şeye yeter. Dünyayı, kainatı ve her şeyi yaratan, kanunlarıyla düzenleyen O’dur. Allah’ın birliği inancına ve O’na teslimiyet üzere bulunmaya İslâm diyoruz. Cenab-ı Hak, Hz. Adem’den itibaren bütün peygamberlere bu yolu tebliğ etmelerini emreylemiştir. Her peygamber’in getirdiği din Müslümanlıktır. Gelen her peygamber dünyada insanları Allah’ın birliği esasına davet etmiştir. Her biri Allah’dan aldıkları emirleri ve yasakları insanlara bildirmiş böylece Tevrat, Zebur, İncil gibi semai Kitaplar göndermiştir. Fakat sonra gelenler doğru olmayana bağlanmışlardır. Bunun üzerine Allah, bu ilahi risaleti tamamlamak üzere Hz. Muhammed’i son Peygamber olarak göndermiştir.

            Biz Müslümanlar bütün peygamberleri peygamber olarak tanırız. Hepsini hak, gerçek olarak biliriz. Hz. Musa ve Hz. İsa’ya da inanırız Fakat son peygamber Hz. Muhammed Mustafa onların risaletlerini tamamlamış, tek din yolu olan İslâm’da toplamıştır. Esasen Hz. Muhammed’in risaleti ve ismi eski ve yeni ahidte de belirtilmiştir, peygamberimiz diğer peygamberler gibi Allah tarafından vazifelenen, Allah’ın kulu ve elçisidir. Kendisine Allah tarafından vahyedilen Kur’an-ı Kerim son kitaptır. Onda bildirilenlerin bütününe inanırız. Melekler, Ahiret, Öldükten sonra dirilmek hakdır, gerçektir.

            İslâm’a girmek Allah’a ve Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun getirdiklerine inanmakla olur. Bu ifadeyi şehadet kelimesinde özetlemiş oluruz.

 

            Şimdi ikrarınızı duyacağız ve sizin müslüman olduğunuza şehadet edeceğiz. (Aşağıdaki şehadet kelimesini kendi dili ile söyletir.) “Allah’ın huzurunda ve şahitlerin yanında isteyerek, severek bir baskı ile karşılaşmadan İslâmiyeti seçtim.”

            Şüphesiz inanırım şehadet ederim ki, Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki, Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve Resulüdür.

            “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü.” Tekbir getirilir. (Bir veya Üç defa)

            Din Görevlisi: Şu dakikadan itibaren şehadetinizle ve ikrarınızla İslâma girdiniz, müslüman oldunuz. İmanınız mübarek olsun. Yeni adınız (                                       )’dır. İslâm üzerine daim olunuz.

            Şimdi tertemiz yeniden doğmuş gibi gıpta edilecek bir insansınız. İslâma göre, İslâm dinini kabul ettiğiniz andan itibaren geçmiş günahlarınızı Allah teala’nın bağışladığını Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed müjdelemektedir. Biliniz ki insanların yanılarak yapacağı günahları ancak Allah affeder. Bunun için ona yalvararak tövbe ve bağış istenerek af dilenilir. O kullarına çok yakındır. Dualarınızı tövbelerinizi kabul eder. Yaptıklarınızdan dolayı Allah’a karşı sorumlusunuz.

            İslâm’a giren bir insanın vazifeleri vardır: Yukarıda söylediğimiz şehadeti söylemek, Namaz kılmak, Ramazan ayında oruç tutmak, zenginseniz zekat vermek, gerekiyorsa hacca gitmektir. Bunları yapmakla inşaallah iyi bir müslüman olursunuz. Bu vazifelerin neler olduğunu ve nasıl yapılacaklarını anlatan bir kitap vereceğim. (İslâm Esaslarını tanıtacak bir ilmühal ve ilgili eser verilir.) onu okur, öğrenirsiniz. Allah sizin iyi yolda yaşamınızı kolaylaştırsın. Şimdi Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetler dinleyelim ve dua edelim. (Al-i İmran suresi’nin 18-20 Ayet-i celileleri kıratı düzgün bir hafız arkadaş tarafından okunur.)

            Dua: Bütün Alemleri yaratan, terbiye eden, esirgeyen ve bağışlayan, kıyamet gününün (Tek) sahibi ve maliki olan Allah’a hamdolsun. (Amin)

            (Allah’ım) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz, bizi doğru yola, nimetine erdirdiğin ve gazabına uğramayanların, sapmayanların dosdoğru yoluna eriştir. (Amin)

            (Yarab) Bize dünyada dirlik düzenlik, ahirette de iyilik, güzellik ver, bizi cehennem azabından koru. (Amin)

            Yarab bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi ondan ayırma, bize kendi tarafından rahmet ver, şüphesiz cümlenin muradını veren ve bağışı sonsuz olan sensin. ...

سُبْحَانَ رَبِّكَ

NOT:

İHTİDA İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

  1. DİLEKÇE
  2. 2 Adet Fotoğraf (Belge için)
  3. Kimlik Fotokopisi

 

BELGELER:

Aşağıdaki linklerden dowland yapabilirsiniz

İhtida Belgesi:

http://www.stuttgartdinataseligi.com/FileUpload/bs642623/File/ihtida_belgesi_2015.pdf

İhtida İçin İstenen Belgeler:

http://www.stuttgartdinataseligi.com/FileUpload/bs642623/File/ihtida_icin_istenen_evraklar.docx

İhtida Dilekçesi Almanca:

http://www.stuttgartdinataseligi.com/FileUpload/bs642623/File/ihtida_dilekcesi_almanca.docx